Stiri Brasov

DOCUMENT: Prospectul vaccinului anti COVID-19 produs de Moderna – care este compoziţia şi ce reacţii adverse pot apărea

Prospectul conţine informaţii despre ce este vaccinul COVID-19 Moderna şi pentru ce se utilizează, ce trebuie să ştiţi înainte de a vi se administra vaccinul COVID19 Moderna, cum se administrează vaccinul COVID-19 Moderna, reacţii adverse posibile, cum se păstrează vaccinul, conţinutul ambalajului, precum şi alte informaţii.

„În timpul şi după fiecare injecţie cu vaccin, medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală vă va supraveghea timp de aproximativ 15 minute, pentru a observa dacă prezentaţi o reacţie alergică”, scrie în prospect. Cei care se vaccinează şi manifestă reacţii adverse trebuie să ceară asistenţă medicală de urgenţă dacă au: senzaţie de leşin sau stare de confuzie, modificări ale ritmului bătăilor inimii, dificultăţi la respiraţie, respiraţie şuierătoare, umflare a buzelor, feţei sau gâtului, urticarie sau erupţie pe piele, greaţă şi vărsături sau durere de stomac.

Printre reacţiile adverse foarte frecvente se menţionează: umflare în zona axilei, durere de cap, greaţă, vărsături, dureri musculare, dureri articulare şi rigiditate, durere sau umflare la locul de administrare a injecţiei, oboseală excesivă, frisoane, febră. Reacţiile frecvente pot fi erupţie, înroşire sau urticarie la locul de administrare a injecţiei, mai puţin frecvente mâncărime la locul de administrare a injecţiei, rare paralizie facială periferică temporară (paralizia Bell) sau umflare la nivelul feţei (poate să apară la pacienţii cărora li s-au administrat injecţii în scop cosmetic) şi „cu frecvenţă necunoscută”: reacţii alergice severe (anafilaxie) sau hipersensibilitate.
Vaccinul Moderna nu este recomandat pentru copiii şi adolescenţii cu vârsta sub 18 ani.

Vaccinul Moderna anti COVID-19. Prospectul complet:

COVID-19 Vaccine Moderna dispersie injectabilă. Vaccin de tip ARNm COVID-19 (cu nucleozide modificate)
Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Puteţi să fiţi de ajutor raportând orice reacţii adverse pe care le puteţi avea. Vezi ultima parte de la pct. 4 pentru modul de raportare a reacţiilor adverse. Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a vi se administra vaccinul, deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.

Ce găsiţi în acest prospect

Ce este COVID-19 Vaccine Moderna şi pentru ce se utilizează

Ce trebuie să ştiţi înainte de a vi se administra COVID-19 Vaccine Moderna

Cum se administrează COVID-19 Vaccine Moderna

Reacţii adverse posibile

Cum se păstrează COVID-19 Vaccine Moderna

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce este vaccinul COVID-19 Moderna şi pentru ce se utilizează
COVID-19 Vaccine Moderna este un vaccin utilizat pentru a preveni boala COVID-19 cauzată de virusul SARS-CoV-2. Acesta este administrat adulţilor cu vârsta de
peste 18 ani. Substanţa activă din COVID-19 Vaccine Moderna este ARNm care codifică proteina de suprafaţă a SARS-CoV-2. ARNm este integrat în
nanoparticulele lipidice SM-102. Deoarece COVID-19 Vaccine Moderna nu conţine virusul, acesta nu vă poate transmite boala COVID19.
Cum funcţionează vaccinul Moderna
COVID-19 Vaccine Moderna stimulează sistemul de apărare natural al organismului (sistemul imunitar). Vaccinul acţionează prin determinarea organismului să îşi
producă propria protecţie (anticorpi) împotriva virusului care cauzează boala COVID-19. COVID-19 Vaccine Moderna utilizează o substanţă numită acid ribonucleic
mesager (ARNm) pentru a transfera instrucţiuni, pe care celulele organismului le pot utiliza pentru a produce proteina de suprafaţă, regăsită pe virus. Celulele pot
produce apoi anticorpi împotriva proteinei de suprafaţă, pentru a ajuta la combaterea virusului. Acest lucru va ajuta la protecţia împotriva COVID-19. Substanţa
activă a COVID-19 Vaccine Moderna este ARNm care codifică proteina
de suprafaţă a SARS-CoV-2, integrat în nanoparticule lipidice.

Ce trebuie să ştiţi înainte de a vi se administra vaccinul COVID-19 Moderna
Vaccinul nu trebuie administrat dacă:
sunteţi alergic la substanţa activă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui vaccin (enumerate la pct. 6).
Atenţionări şi precauţii:
Înainte de a vi se administra COVID-19 Vaccine Moderna, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale dacă:
Aţi avut orice reacţie alergică severă, care v-a pus viaţa în pericol, după orice alt vaccin administrat injectabil sau după ce vi s-a administrat anterior COVID-19
Vaccine Moderna.
Aveţi un sistem imunitar slăbit sau compromis
Aţi avut un episod de leşin în urma unei injecţii administrate în trecut
Aveţi o tulburare de sângerare
Aveţi febră mare sau infecţie severă; cu toate acestea, vi se poate administra vaccinul dacă aveţi febră uşoară sau o infecţie a căilor respiratorii superioare, de exemplu o răceală.
Aveţi oricare altă boală gravă
Aveţi anxietate legată de administrarea de injecţii

Dacă oricare dintre situaţiile de mai sus este valabilă în cazul dumneavoastră (sau dacă nu sunteţi sigur(ă)), adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale, înainte de a vi se administra COVID-19 Vaccine Moderna.
La fel ca în cazul oricărui alt vaccin, este posibil ca schema de vaccinare cu două doze de COVID-19 Vaccine Moderna să nu protejeze toate persoanele cărora le este administrat şi nu se cunoaşte durata protecţiei conferite.
COVID-19 Vaccine Moderna nu este recomandat pentru copiii şi adolescenţii cu vârsta sub 18 ani.

Vaccinul COVID-19 Moderna împreună cu alte medicamente
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi oricealte medicamente. COVID-19 Vaccine Moderna poate influenţa acţiunea altor medicamente, iar alte medicamente pot modifica acţiunea COVID-19 Vaccine Moderna.

Vaccinul Moderna şi sarcina şi alăptarea
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale pentru recomandări înainte de a vi se administra acest vaccin.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Nu conduceţi vehicule şi nu utilizaţi utilaje dacă nu vă simţiţi bine după vaccinare. Aşteptaţi până la trecerea efectelor vaccinului înainte de a conduce vehicule sau utiliza utilaje.

Vaccinul COVID-19 Moderna conţine sodiu
COVID-19 Vaccine Moderna conţine sodiu mai puţin de 1 mmol (23 mg) per doză, adică practic „nu conţine sodiu”.

Cum se administrează vaccinul COVID-19 Moderna
COVID-19 Vaccine Moderna vi se va administra sub formă de două injecţii a câte 0,5 ml. Se recomandă administrarea celei de-a doua doze la 28 de zile după prima doză, în vederea finalizării schemei de vaccinare.
Medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală vă va injecta vaccinul într-un muşchi (injecţie intramusculară), în partea superioară a braţului. După prima doză de COVID-19 Vaccine Moderna, trebuie să vi se administreze o a doua doză din acelaşi vaccin, după 28 de zile, în vederea finalizării schemei de vaccinare. În timpul şi după fiecare injecţie cu vaccin, medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală vă va supraveghea timp de aproximativ 15 minute, pentru a observa dacă prezentaţi o reacţie alergică.
Dacă rataţi o programare pentru a doua doză de COVID-19 Vaccine Moderna:
Dacă rataţi o programare, programaţi împreună cu medicul dumneavoastră, asistenta medicală sau farmacistul o altă vizită, cât mai curând posibil .
Dacă rataţi o injecţie programată, este posibil să nu fiţi complet protejat împotriva bolii COVID-19.
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest vaccin, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

Reacţii adverse posibile
Ca toate medicamentele, acest vaccin poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.
Solicitaţi asistenţă medicală de urgenţă dacă manifestaţi oricare dintre următoarele semne şi simptome ale unei reacţii alergice:
senzaţie de leşin sau stare de confuzie;
modificări ale ritmului bătăilor inimii;
dificultăţi la respiraţie;
respiraţie şuierătoare;
umflare a buzelor, feţei sau gâtului;
urticarie sau erupţie pe piele;
greaţă şi vărsături;
durere de stomac.
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau asistentei medicale.
Acestea pot include:
Foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane):
umflare în zona axilei
durere de cap
greaţă
vărsături
dureri musculare, dureri articulare şi rigiditate
durere sau umflare la locul de administrare a injecţiei
oboseală excesivă
frisoane
febră

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane):
erupţie, înroşire sau urticarie la locul de administrare a injecţiei

Mai puţin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane):
mâncărime la locul de administrare a injecţiei

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):
paralizie facială periferică temporară (paralizia Bell)
umflare la nivelul feţei (poate să apară la pacienţii cărora li s-au administrat injecţii în scop cosmetic)

Cu frecvenţă necunoscută:
reacţii alergice severe (anafilaxie)
hipersensibilitate.
Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacţii adverse
nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în

Anexa V.

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui vaccin.
Cum se păstrează vaccinul COVID-19 Moderna
Nu lăsaţi acest vaccin la vederea şi îndemâna copiilor. Nu utilizaţi acest vaccin după data de expirare înscrisă pe etichetă după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
Informaţiile despre păstrare, expirare şi utilizare şi manipulare sunt descrise în secţiunea destinată profesioniştilor din domeniul sănătăţii, la sfârşitul prospectului.
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii
Ce conţine vaccinul COVID-19 Moderna
Acest flacon multidoză conţine 10 doze a câte 0,5 ml.
O doză (0,5 ml) conţine 100 de micrograme de ARN mesager (ARNm) (integrat în nanoparticulele lipidice SM-102). ARN mesager (ARNm) monocatenar, cu capăt 5′, produs prin utilizarea unei transcripţii in vitro, acelulare, de la modele de ADN corespunzătoare, ce codifică proteina virală de suprafaţă (S) a SARS-CoV-2.
Celelalte componente sunt lipidă SM-102, colesterol, 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolină (DSPC), 1,2-dimiristoil-rac-glicero-3-metoxipolietilen-glicol-2000 (PEG2000 DMG), trometamol, clorhidrat de trometamol, acid acetic, acetat de sodiu trihidrat, sucroză, apă pentru preparate injectabile.

Cum arată vaccinul COVID-19 Moderna şi conţinutul ambalajului
COVID-19 Vaccine Moderna este o dispersie de culoare albă până la aproape albă, furnizată într-un flacon din sticlă, prevăzut cu dop de cauciuc şi sigiliu de aluminiu.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Ultimele Articole

DJ Pascal va fi înmormântat la Predeal, în absența familiei. Prietenii apropiați și câteva cluburi vor suporta cheltuiala serviciilor funerare
Mama şi sora dj-ului Pascal Di Fazio au semnat o procură prietenilor acestuia pentru ca trupul neînsufleţit să fie scos
S-a deschis centrul de vaccinare anti-COVID de la Căminul de Bătrâni din Noua. Acesta are o capacitate de 180 de
Al doilea centru de vaccinare deschis de primăria Brașov funcționează de astăzi la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Noua, pe
Pistele de biciclete metropolitane, în dezbatere. Vicepreședintele CJ Brașov speră ca până în 2024 să poată veni de la Prejmer
Primăria Brașov a fost astăzi gazda unei noi întâlniri a reprezentanților autorităților județene, locale, ai ADR Centru, organizațiilor non-guvernamentale, agențiilor
Incidența COVID-19, în creștere pentru a treia zi consecutiv: 2,71 la mia de locuitori în județ și 3,65/1000 în municipiul
Incidența cazurilor de COVID-19 este în creștere pentru a treia zi consecutiv și a ajuns astăzi la 2,71 la mia
„Frumoasa din Pădurea Adormită” și „Un cântec istoric… bătrân ca Unirea”, în acest weekend, la Opera Brașov
Sâmbătă, 23 ianuarie 2021, de la ora 11.00, cei mici sunt invitați în fața ecranelor pentru a urmări un spectacol
Ce au mâncat românii în pandemie? Alimentele ambalate și mâncarea deja preparată, printre preferințele acestora
În contextul pandemiei de COVID-19, dar și ca urmare a bugetelor limitate, românii au ales să își pună în coșuri
STUDIU 54% dintre angajații români se gândesc să își schimbe locul de muncă, iar 28% chiar au făcut pași concreți
Mai bine de jumătate dintre angajații români, respectiv 54%, spun că se gândesc să își schimbe locul de muncă în
Cum poți trece peste cea mai deprimantă zi din an? Un club din Brașov vine cu o ofertă de nerefuzat,
Astăzi este cea mai deprimantă zi a anului, iar un club vrea să-i scoată pe brașoveni din drepresie oferindu-le o
COVID: Pe fondul testării reduse din weekend, Brașovul a descoperit doar 35 de infectări/ În țară au fost raportate 1.509
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.509 cazuri noi de persoane infectate
Ce furnizori au în prezent cele mai bune oferte la gaz. Economia lunară poate fi substanțială dacă schimbi furnizorul „clasic”
În momentul de față există câteva oferte de gaze naturale pentu consumatorii casnici care sunt mult mai atractive pentru cei
Edilii săceleni au finalizat amenajarea a două centre de vaccinare anti-COVID. Deocamdată, acestea rămân de „decor”, în condițiile în care
Săptămâna trecută, a fost finalizată dotarea celor două centre de vaccinare împotriva COVID-19 de la Policlinica Municipiului Săcele și de
Clienții Electrica Furnizare pot încheia noile contracte în piața concurențială doar cu buletinul
Clienţii persoane fizice ai Electrica Furnizare pot încheia contracte în piaţa concurenţială doar cu buletinul. Modalitatea simplificată este valabilă atât
VIDEO O ursoaică dă „proba la garduri” pentru a ajunge la tomberonul din curtea unei case
O ursoaică a fost filmată în Bușteni când sare un gard ca să ajungă la tomberon, în căutare de hrană.
Minus 21,5 grade Celsius la Bâlea Lac. Stratul de zăpadă a sărit de doi metri
Minus 21,5 grade este minima istorica inregistrata in cursul noptii de duminica spre luni, 18 ianuarie, la peste 2.000 de
STS anunță că platforma pentru programare la vaccinarea anti-COVID a picat din nou
Platforma informatică pentru programare la vaccinare anti-COVID nu este disponibilă în urma unor probleme tehnice apărute luni dimineaţă, informează Serviciul
O pensionară, prima persoană care s-a vaccinat la Brașov în etapa a doua a campaniei de imunizare
Primul pacient vaccinat în municipiul Brașov în cadrul etapei a II-a de vaccinare împotriva COVID-19 a fost o doamnă (foto
STUDIU Unul din trei pacienți cu COVID-19 se întoarce în spital în următoarele 5 luni cu boli de inimă, de
Aproape o treime dintre pacienții care s-au vindecat de Covid-19 ajung înapoi în spital în următoarele 5 luni, iar unul
Compania brașoveană Apemin Zizin a investit anul trecut 2,9 milioane de euro în retehnologizare și extinderea capacității de producție
Apemin Zizin, producător de apă minerală naturală din judeţul Braşov, deţinut majoritar de familia Lazăr, care realizează anual venituri de
După o carieră în HR, o brașoveancă a lansat brandul „Flori la Castel”, prin care vrea să readucă la viață
Cristina Moldovan, designer florist la bază, a împletit două pasiuni într-un singur nume – Flori la Castel. Adică un semnal
Au apărut racheții pe piața energiei: În plină pandemie, umblă din casă în casă pentru a-i convinge pe bătrâni să
Liberalizarea pieței energiei a dat naștere unor noi situații ilegale. Companiile au început să trimită pe teren oameni care să