Economic, Stiri Brasov

Raport al Băncii Mondiale: Brașovul are nevoie de investiții de 400 de milioane de euro pentru a recupera din decalajul față de regiunile vestice ale UE

Un raport al Băncii Mondiale, care analizează necesarul de investiții care ar atenua decalajele de dezvoltare și ar reduce disparitățile față de celelalte regiuni europene, arată că Brașovului i-ar fi necesari 398,334 milioane de euro în perioada 2021- 2029 pentru a se pune la punct din acest punct de vedere.

Orașele funcționează ca niște faruri, răspândind dezvoltarea în zonele din jur

„În absența unor zone urbane puternice, nu pot exista nici regiuni puternice. Orașele funcționează ca niște faruri, răspândind dezvoltarea în zonele din jur. Cu toate acestea, orașele puternice nu sunt suficiente. Pentru a asigura extinderea beneficiilor dezvoltării orașelor și către hinterlandul urban, este esențial să se conceapă și să se încurajeze cooperarea și dezvoltarea interjurisdicțională”, mai arată analiza Băncii Mondiale.
În prezent, puține investiții urbane au impact asupra unei singure unități administrative, așadar ar trebui să existe prevederi pentru planificarea și implementarea la nivel interjurisdicțional. De exemplu, zonele suburbane și periurbane ale capitalei București și ale celor 40 de reședințe de județ generează 90% din veniturile firmelor din țară, au atras 66% dintre migranți și au primit 64% din noile unități locative după 1990. Cu toate acestea, nu s-a făcut prea mult pentru favorizarea dinamicii interjurisdicționale între centrele urbane și zonele suburbane și periurbane ale acestora (de exemplu, mobilitate metropolitană, investiții transjurisdicționale, servicii comune).

Interacțiunile economice, sociale și ecologice se împletesc din ce în ce mai mult. Acest lucru, împreună cu recunoașterea faptului că unele dintre activele necesare pentru susținerea economiilor urbane, cum ar fi transportul public, lanțurile valorice, activele ecologice etc. tind să fie interconectate și să funcționeze mai bine astfel decât ca elemente disparate, necesită o abordare bazată pe cooperare.

De-a lungul timpului, țările OCDE au răspuns acestei provocări creând mai multe niveluri administrative în cadrul administrațiilor locale, în încercarea de a echilibra apropierea de cetățeni cu gestionarea la nivel metropolitan.

Observarea acestor țări dezvăluie unele variații, majoritatea având până la 3 niveluri de administrație locală, astfel: Croația are 21 de județe, 128 de orașe și 428 de comune (grupuri de sate); Germania are 329 de județe, 115 orașe fără județ și 14.915 comunități.

Principalele elemente de diferențiere între acestea par a fi funcționalitatea (urban vs. rural) și dimensiunea populației, înregistrându-se variații mari în ceea ce privește numărul de niveluri administrative; de exemplu, Spania are două niveluri ale administrației locale formate din 8.111 municipalități. Aceste niveluri administrative multiple colaborează în mai multe domenii sectoriale/de dezvoltare.

Peste jumătate din zonele metropolitane europene promovează economia locală

Un studiu al OCDE a analizat 263 de zone metropolitane, iar pentru cele 178 de zone care aveau un organism de guvernanță metropolitană a identificat domeniile/sectoarele principale aflate sub jurisdicția acestuia și a constatat că 81% se încadrau la dezvoltare regională, principala activitate fiind promovarea economiei locale; 78% se încadrau la transporturi, cu accent principal asupra drumurilor, 67% la amenajarea teritoriului, 35% din cele 178 de organisme de guvernanță interjurisdicțională cooperau în domeniul gestionării deșeurilor solide, iar 35% și respectiv 26% în domeniul apei și al apelor uzate. Aspectele din sfera dezvoltării sociale, cum ar fi cultura și activitățile recreaționale, s-au regăsit în proporție de 29%, iar câteva organisme cooperau în domeniul educației și al sănătății – în principal pentru a putea furniza servicii de ordin superior, cum ar fi universități și spitale regionale. Interesant este că doar 15% cooperau în domeniul energiei, probabil pentru că acesta este adesea un serviciu oferit de sectorul privat.

România are o istorie bogată în exemple de cooperare interjurisdicțională, primele asociații de dezvoltare intercomunitară metropolitană (ADI) fiind înființate la începutul anilor 2000. În prezent există aproximativ 41 de astfel de ADI, care se ocupă de o varietate de domenii de proiect și de investiții diverse ca amploare. Pentru a înțelege mai bine modelele de cooperare interjurisdicțională din Romania și a contribui la perfecționarea lor, precum și pentru a stabili dacă mai există cerere, Banca Mondială, împreună cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR), și-a asumat un angajament unic al administrațiilor subnaționale și cetățenilor la începutul anului 2019, în vederea identificării unei liste de proiecte prioritare cu impact multijurisdicțional, destinate zonelor urbane ale Bucureștiului și ale celor 40 de reședințe de județ.

Dincolo de banii investiții, abordarea privind dezvoltarea orașelor din România prezintă o serie de deficiențe

În cadrul campaniei „Prioritățile Orașului Tău” s-au transmis scrisori individuale către: (i) primăriile Bucureștiului, (ii) cele 40 de reședințe de județ din România, (iii) cele 40 de consilii județene și (iv) cele 40 de prefecturi. Prin scrisoare se solicita o listă de cel mult 10 proiecte cu impact interjurisdicțional considerate de importanță critică pentru zona urbană respectivă. În afară de potențialul impactului interjurisdicțional, trebuia ca proiectele să respecte trei criterii:
1. Să fie incluse într-o strategie sau într-un plan existent – la nivel local, județean sau național.
2. Să aibă o valoare minimă, ajustată la capacitatea financiară a fiecărui centru urban (adică cel puțin 10% din bugetul de investiții de capital estimat pentru 2014-2023).
3. Să nu aibă o finanțare asigurată. Reacția a fost copleșitoare.

Dincolo de cuantumul investițiilor, abordarea privind dezvoltarea durabilă a orașelor, România prezintă o serie de deficiențe în ceea ce privește investițiile urbane, arată raportul Băncii Mondiale. De exemplu:

  • Intervențiile și proiectele care decurg din acorduri interjurisdicționale nu au avut prevederi specifice privind eligibilitatea, iar finanțarea a ajuns în principal la principalele centre urbane.
  • Alocarea medie pe suprafață urbană a fost relativ mică în comparație cu alte țări – aproximativ 30 de milioane EUR per zonă urbană, comparativ cu 138 milioane EUR în Cehia sau 133 de milioane EUR în Polonia.
  • În perioada de programare 2014-2020 și în cadrul ferestrei de finanțare DUD (Dezvoltare Urbană Durabilă-n.n.), zonele urbane ale României au putut întreprinde intervenții în doar 4 domenii tematice, ceea ce înseamnă semnificativ mai puțin decât în alte țări (de exemplu, zonele urbane ale Poloniei au avut acces la 39 de domenii tematice), ceea ce a limitat extinderea și impactul DUD.
  • Sarcina birocratică pentru accesarea fondurilor poate fi considerată disproporționată în raport cu fondurile disponibile.
  • Există o lipsă de concentrare a resurselor, zonele urbane mari primind sume similare cu zonele urbane mici (pentru aceleași domenii tematice), deși nevoile variază semnificativ.

Stabilirea modului de prioritizare a acestor nevoi extinse, având în vedere resursele limitate, este un proces care necesită corelarea dovezilor științifice cu alegerile politice. O strategie națională de dezvoltare cuprinzătoare poate oferi un cadru pentru contribuții bazate pe dovezi în procesele politice, stabilind totodată priorități politice care să ajute prioritizarea. În absența unor astfel de orientări privind politicile, stabilirea procentajului care ar trebui alocat orașelor și a tipurilor de investiții pentru care ar trebui alocat acesta este evaluată pe baza nevoii, a direcționării teritoriale și a capacității de absorbție.

Pentru perioada de implementare 2014-2023, Banca Mondială a estimat că cele 40 de reședințe de județ din România ar putea întreprinde în mod durabil investiții de capital de aproximativ 6 miliarde EUR.

Investirea insuficientă în zonele care pot oferi creștere poate avea consecințe negative și pentru restul țării

Premisa de bază a acestei estimări este aceea că fiecare decizie de investiții publice ar trebui să ia în considerare costurile de exploatare și întreținere și că investițiile nu ar trebui să fie întreprinse dacă astfel de costuri viitoare nu pot fi acoperite de bugetele interne. Din această sumă de 6 miliarde EUR, zonele urbane pot accesa în jur de 2,7 miliarde EUR (46% din pachetele de investiții de capital) prin fonduri europene în perioada de implementare 2014-2023 – fie prin fondurile dedicate din Axa Prioritară 4 a POR (în total 1,3 miliarde), fie printr-un proces competitiv prin alte axe prioritare în cadrul programelor operaționale existente.

Cu toate acestea, atunci când datele sunt defalcate, devine clar că orașele mari, care sunt esențiale pentru competitivitatea regiunilor din care fac parte, primesc în mod disproporționat mai puține fonduri europene. Pentru perioada de programare 2021-2027, este important ca fondurile europene să fie alocate în funcție de nevoile reale, la fel cum s-a procedat în alte țări din UE (studiile de caz din Polonia, Italia sau Cehia oferă un bun exemplu de modalitate în care resursele ar putea fi alocate într-un mod mai echitabil).

Mai multe resurse nu înseamnă doar o alocare mai mare, ci implică și concentrarea acestor resurse în acele zone în care produc cel mai mare impact. Având în vedere nevoile mari și răspândirea acestor nevoi pe un teritoriu geografic larg, impulsul inerent este acela de a distribui resursele în mod echilibrat. Deși acest lucru asigură echitatea în rândul autorităților locale și, ca atare, evitarea conflictelor, el nu răspunde neapărat unei dinamici de dezvoltare reale.

Dezvoltarea este în mod inerent dezechilibrată și se bazează pe un număr definit de motoare economice care determină creșterea, această creștere fiind benefică și pentru alte zone. Astfel, deși este important să se asigure că distanța dintre aceste motoare economice și restul țării nu devine prea mare, este la fel de important să se asigure funcționarea la potențialul maxim a acestor motoare economice.

Pe scurt, investirea insuficientă în zonele care pot oferi creștere poate avea consecințe negative nu doar pentru acele zone, ci și pentru restul țării. În contextul specific al zonelor urbane din România, pe lângă analizarea producției economice sau a productivității, este important să înțelegem succesul acestor zone în ceea ce privește oferirea unei alternative potențiale la migrația spre exterior.

Cu alte cuvinte, la baza deciziei de alocare a resurselor trebuie să stea calitatea vieții împreună cu nevoile de dezvoltare economică ale zonelor urbane, dacă se dorește ca orașele din România să devină competitive și să fie considerate o alternativă la orașele din Europa de Vest, ceea ce ar avea ca efect transformarea acestor orașe într-un „dig” în calea emigrării. Figura de mai jos arată că alocarea medie pentru DUD per zonă urbană din România este destul de mică în comparație cu alte țări ale UE. Zone urbane precum Wroclaw (Polonia), Brno (Republica Cehă), Gdansk sau Poznan (Polonia) beneficiază de alocări DUD de peste 200 milioane EUR – mult mai mult decât fondurile de 50 milioane EUR pe care le au la dispoziție orașe similare românești, precum Constanța, Brașov sau Cluj-Napoca.

Context: Aproximativ 454 de miliarde EUR din fondurile structurale și de investiții europene (FESI) au fost alocate pentru a ajuta regiunile UE să devină mai competitive în perioada de programare 2014-2020, punându-se accentul pe regiunile mai puțin dezvoltate [cu un PIB pe cap de locuitor (exprimat ca SPC) mai mic de 75% din media UE] și pe regiunile de tranziție [cu un PIB pe cap de locuitor (SPC) între 75% și 90% din media UE]. Cu toate acestea, nu toate regiunile UE au putut profita pe deplin de beneficii, printre altele din cauza efectelor crizei economice din 2008 și a problemelor structurale. În consecință, Corina Crețu, comisarul pentru politica regională, prin grupul de lucru pentru o mai bună implementare, a inițiat Inițiativa privind regiunile rămase în urmă pentru a identifica constrângerile care împiedică creșterea în regiunile mai puțin dezvoltate și a oferi asistență specifică și programe care să încurajeze creșterea. Astfel, se oferă sprijin pentru dezvoltarea regiunilor rămase în urmă unei game largi de părți interesate [administrații regionale și locale, instituții de învățământ, instituții de sprijin pentru afaceri, întreprinderi mici și mijlocii (IMMuri), antreprenori, investitori, organizații neguvernamentale, instituții de finanțare internaționale].

Sprijinul are scopul de a maximiza impactul investițiilor regionale. În UE au fost identificate două tipuri de regiuni rămase în urmă:

  • REGIUNI CU CREȘTERE LENTĂ: cuprind regiunile mai puțin dezvoltate și de tranziție care nu s-au apropiat de media UE între anii 2000 și 2013, aflate în state membre cu un PIB pe cap de locuitor (exprimat ca SPC) mai mic decât media UE în 2013. Printre acestea se numără aproape toate regiunile mai puțin dezvoltate și cele de tranziție din Grecia, Italia, Spania și Portugalia.
  • REGIUNI CU VENITURI MICI: cuprind toate regiunile cu un PIB pe cap de locuitor (exprimat ca SPC) mai mic de 50% din media UE în 2013. Acest grup cuprinde regiunile mai puțin dezvoltate din Bulgaria, Ungaria, Polonia și România. Polonia și România au fost primele țări care au pilotat această inițiativă, cu două regiuni fiecare – Świętokrzyskie și Podkarpackie în Polonia, Regiunile Nord-Vest și Nord-Est în România. După primele proiecte pilot, activitatea a fost extinsă atât tematic, cât și geografic (de exemplu, a fost inclusă în inițiativă și Slovacia), punându-se accentul pe determinarea modului în care regiunile pot deveni mai competitive și mai incluzive.

Pentru perioada de programare 2021-2027, Comisia Europeană a propus ca Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) să pună un accent mai puternic pe activitățile de dezvoltare urbană durabilă (DUD), statele membre fiind încurajate să aloce cel puțin 6% din fondurile FEDR dezvoltării integrate în zonele urbane (dezvoltare urbană durabilă), fie printr-un program operațional dedicat sau printr-o axă prioritară dedicată în cadrul unui program operațional, fie cu ajutorul unor instrumente precum Investițiile Teritoriale Integrate (ITI) sau Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC). De asemenea, Comisia Europeană dorește să ofere „mai multe stimulente pentru o guvernanță mai eficientă bazată pe parteneriat, o guvernanță pe mai multe niveluri și o abordare locală integrată în programele sale”.

Astfel, toate țările membre ale UE, inclusiv România, trebuie să se axeze mai mult pe abordări trans-sectoriale și interjurisdicționale și să răspundă mai bine la nevoile unor teritorii care nu sunt neapărat definite printr-o limită administrativă clară.

Analizele realizate în ultimii ani indică faptul că performanța regiunilor din UE este în mod clar legată de performanța zonelor urbane din regiune.

Cele mai dinamice regiuni ale UE au una sau mai multe zone metropolitane sau aglomerări urbane pe teritoriul lor sau sunt apropiate de o astfel de zonă dintr-o altă regiune.

Un comentariu

  1. Stegarul din Brasov

    Scripcaru nu e in stare sa faca in 16 ani un Singur spital nou. Cine sa faca dezvoltarea asta a regiunii? Niste incapabili care nu pot pastra nici ce au? Brasovul putea sa fie cel putin la nivelul oraselor din Polonia!

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Ultimele Articole

18,4 km de rețea nouă de apă în Brașov, la finalizarea unui contract din fonduri europene
Contractul de lucrări CL9F – „Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie apă potabilă şi canalizare în Braşov şi Săcele” Lot I
Starea de alertă se prelungește cu 30 de zile: Purtarea măștii rămâne obligatorie în spațiile închise sau deschise aglomerate
Starea de alertă va fi prelungită pentru încă 30 de zile. Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de
Un serial despre comoara pierdută a dacilor, care se filmează și în Brașov, Râșnov sau în Piatra Craiului, are nevoie
Producţia „Egregora: Comoara pierdută”, în regia lui Andrei Chiriac, despre comoara ascunsă a dacilor, lumi antice necunoscute, filosofii şi religii
Premieră absolută la ANAF: Identificarea vizuală online pentru înregistrarea în SPV
Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală au dezvoltat și implementat o nouă facilitate a serviciului Spatiul Privat
Brașovul, lider absolut la infracțiuni silvice: În primele șase luni s-au deschis peste 131 de dosare penale împotriva hoților de
Peste o mie de dosare penale au fost întocmite, în prima jumătate a anului, de către instituţiile de control aflate
Ministrul Sănătății: Previziuni pot fi multe, putem ajunge la peste 2.800 de cazuri de coronavirus/zi sau la un sfârșit de
Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat joi că, în măsura în care nu se respectă regulile, putem ajunge chiar la
Vechimea în muncă va putea fi cumpărată. Persoanele care nu au cotizat suficient pentru pensie vor putea plăti pentru 6
Persoanele fizice vor avea posibilitatea de a cumpăra vechime pentru pensie mai devreme de 1 septembrie 2021, aşa cum prevede
6 „gropi de gunoi” ilegale, descoperite în municipiul Brașov. Proprietarii, somați de polițiști să facă curat, iar dacă nu se
Șase locații din Brașov s-au transformat în adevărate depozite de deșeuri, fie provenite din construcții, fie chiar menajere, cazuri în
Palatul Telefoanelor se transformă în hotel cu 111 camere în urma unei investiții de 14 milioane de euro. Noua unitate
Hotelul Radisson Blu Aurum Brașov va fi finalizat la sfârșitul anului 2021, fiind primul hotel afiliat la brandul Radisson BLU
USR va „înghiți” PLUS, sâmbătă, în cadrul unui congres online
USR și PLUS vor fuziona sâmbătă în cadrul unui congres organizat în premieră online, cu participarea a 3.200 de delegați,
VIDEO Stadiul lucrărilor pe bucata de autostradă Râșnov – Cristian a ajuns la 60%
Tronsonul Autostrăzii A3 Comarnic-Brașov dintre Râșnov și Cristian (6,3 kilometri de autostradă și 3,7 kilometri de drum de legătură cu
Primăria Brașov va distribui măști gratuite pentru 6.000 de persoane. Care sunt categoriile de beneficiari
Primarul George Scripcaru va propune Consiliului Local, în ședința de mâine, achiziția și distribuția de măști de protecție pentru un
58 de noi cazuri de SARS-CoV-2 la Brașov, care ajunge la 3.810 îmbolnăviri. În România au fost raportate 1.454 de
Până astăzi, 13 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 66.631 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID
Investiție urgentă și imperios necesară la Săcele: un cimitir de 10 hectare
Primăria Săcele a început demersurile pentru construirea unui cimitir municipal. Edilii susțin că investiția este imperios necesară, ținând cont de
Provocarea Dracula Digital continuă și în 2020
Dracula Digital este parte a festivalului internațional de film fantastic, Dracula Film Festival. În acest an, competiția Dracula Digital 2020
Clienții ING pot să retragă sume de sub 500 de lei cash din bancomatele băncii fără a-și folosi cardurile
Începând cu acest weekend, clienții ING care dețin un cont curent au posibilitatea de a retrage sume mici de numerar
Grecia extinde interdicțiile şi restricţiile pentru turiștii români
Autorităţile elene au extins interdicţiiile şi restricţiile pentru străinii din mai multe ţări, scopul declarat fiind limitarea extinderii epidemiei de
Germania pune Brașovul pe lista zonelor roșii din România. În ce condiții se intră în țară
Judeţele Bacău, Brăila, Braşov, Dâmboviţa, Galaţi, Gorj, Ilfov, Prahova, Vaslui, Vrancea și municipiul Bucureşti au fost incluse de autorităţile germane
Germanii de la Lidl se extind și la Săcele
Retailerul german Lidl va deschide până la finele acestui an un magazin în municipiul Săcele, acesta fiind cel de-al șaselea
Școlile modulare, o soluție luată în calcul de Primăria Brașov pentru începerea noului an în condiții de distanțare socială
Primăria Brașov ia în calcul mai multe variante, astfel încât noul an școlar să poată debuta a jumătatea lunii septembrie
Una dintre secțiile ATI ale Spitalului Județean Brașov intră în renovare
După ce anul acesta au fost derulate o serie de lucrări de reabilitare la parterul și subsolul staționarului Tractorul al