Economic, Stiri Brasov

Întreprinderile brașovene vor fi sprijinite să investească în procesarea și în marketingul produselor din fructe

Submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” a fost lansată spre consultare publică. Scopul acestui program este de a sprijini întreprinderile care realizează investiții corporale și necorporale în domeniul prelucrării și comercializării fructelor și marketingul produselor de acest fel.

Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa 1 la Tratatul privind Funcționarea Uniunii. Criteriul se consideră îndeplinit dacă, prin proiectul propus, se vizează prelucrarea materiei prime care face parte din Anexa 1 la TFUE, produsul rezultat fiind tot unul inclus în Anexa 1.

Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile individule și familiale, persoanele fizice autorizate și cele juridice, respectiv societățile comerciale, inclusiv grupurile de producători. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte întreprinderi.

În cazul întreprinderilor micro și mici, intensitatea sprijinului va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 600.000 de euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar și 900.000 de euro pentru cele care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare).

Intensitatea sprijinului pentru întreprinderile mijlocii va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 800.000 de euro pentru proiectele care nu presupun investiții ce conduc la un lanț alimentar integrat și 1.100.000 de euro pentru investițiile care conduc total la un lanț alimentar integrat.

Întreprinderile mari, care au peste 250 de angajați, vor beneficia de un sprijin de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.000.000 de euro pentru proiectele care nu presupun investiții ce conduc la un lanț alimentar integrat și 1.500.000 de euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat.

Toate acestea vor fi sprijinite pentru a înființa și moderniza unitățile de procesare și comercializare, a introduce noi tehnologii în dezvoltarea de noi produse și procese, a aplica măsurile de protecție a mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES, a promova investițiile în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile și a crește numărul de locuri de muncă.

Până la sfârșitul lunii august, Autoritatea de Management va preciza data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor, fondurile alocate, precum și pragurile de calitate. Informațiile suplimentare, dar și consultanța pentru realizarea documentațiilor de finanțare pot fi obținute la Centrul de Consultanță al Camerei de Comerț și Industrie Brașov

Esti Companie? Aplica gratuit!

Puteţi adăuga job-urile disponibile în compania dumneavostră pentru a fi vizibile pe site-ul BizBraşov, dacă solicitaţi un cont. Doar aşa veţi putea intra în contact direct cu candidaţii.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*