Stiri Brasov

Crește numărul de zile de concediu medical de care poate beneficia orice angajat, dar și al serivciilor gratuite în spitalizarea de zi

De la 1 iulie 2019 creşte valabilitatea unor bilete de trimitere la 90 de zile, de la 30 de zile – 60 de zile, cât e acum, şi se dublează numărul de zile de îngrijiri la domiciliu de care pot beneficia românii asiguraţi la Sănătate, potrivit unui proiect de Ordin comun al Ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, consultat de Economica. De asemenea, creşte finanţarea pentru medicina de familie, iar oamenii care sunt asiguraţi la Sănătate vor avea dreptul la noi servicii medicale, decontate de Casa de Asigurări, în spitalizare de zi, arată proiectul de act normativ.

CNAS a pus în dezbatere publică proiectul de Ordin al Ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum şi pentru modificarea și completarea acestuia.

Economica vă spune ce noutăţi aduce proiectul de Ordin pentru pacienţi şi medici, de la 1 iulie:

90 de zile, valabilitatea biletului de trimitere pentru bolile cronice

Începând cu semestrul II al anului 2019, pentru toate bolile cronice, biletele de trimitere pentru specialitățile clinice și pentru îngrijiri paliative au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice, potrivit proiectului de Ordin antemenţionat.

Începând cu semestrul II al anului 2019, pentru toate bolile cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice este de până la 90 zile calendaristice.

În prezent, valabilitatea biletelor de trimitere variază, de regulă, între 30 de zile şi 60 de zile, funcţie de mai multe criterii, printre care se numără boala cronică a pacientului şi tipul investigaţiei recomandate. În doar câteva situaţii punctuale, biletul e valabil 90 de zile.

Pacienţii vor avea dreptul la mai multe zile de îngrijiri la domiciliu

Începând cu semestrul II al anului 2019 creşte numărul de zile de îngrijiri la domiciliu de care poate beneficia un asigurat, respectiv de la 90 de zile, la 180 de zile, se arată în proiectul de act normativ.

Românii vor putea beneficia, în regim de spitalizare de zi, de noi servicii medicale, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, de la 1 iulie: 

 • Evaluarea și tratamentul anemiei prin carență de fier cu fier injectabil intravenos;
 • Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec;
 • Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec;
 • Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu polipectomie și biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec;
 • Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec;
 • Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec;
 • Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică;
 • Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică;
 • Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu polipectomie și biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică;
 • Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu polipectomie și biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică;
 • Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică;
 • Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică.

Pacientele vor avea dreptul la noi servicii în ambulatoriu

 • Femeile din grupa de vârstă 25-64 ani, care au rezultat pozitiv la examenul precoce al leziunilor displazice ale colului uterin, vor putea beneficia, în ambulatoriu, de tratamentul excizional sau ablativ al leziunilor precanceroase ale colului uterin. Aceste servicii se decontează dacă sunt acordate în ambulatoriu de specialitate clinic, de către medici cu specialitatea Obstetrică – Ginecologie.

Creşte finanţarea medicinei de familie

 • Valoarea minimă a punctului “per capita” creşte cu 34,48% în semestrul al doilea din 2019, faţă de nivelul din 2018.
 • Valoarea minimă a punctului pentru plata pe serviciu medical creşte cu 25% în a doua jumătate a anului 2019 faţă de valoarea din 2018, arată proiectul de Ordin consultat de Economica.

Economica vă prezintă, pe larg, lista schimbărilor pe care le aduce proiectul de act normativ în sistemul sanitar – pentru medici şi pentru pacienţi – , în a doua jumătate a anului 2019.

Ce se schimbă la medicul de familie începând din al doilea semestru din 2019:

Valorile minim garantate ale punctului “per capita” şi pe serviciu au fost majorate astfel:

” (1) Începând cu semestrul II al anului 2019, valoarea minimă garantată a punctului “per capita”, unică pe ţară, este de 7,8 lei. Valoarea minimă garantată a punctului “per capita”, unică pe ţară, este de 5,8 lei, valabilă pentru anul 2018.

(2) Începând cu semestrul II al anului 2019, valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu medical, unică pe ţară, este de 3,5 lei. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară şi este de 2,8 lei, valabilă pentru anul 2018″, se arată în forma modificată a alineatelor (1) şi (2) ale articolului 8 din anexa 2, potrivit proiectului de Ordin comun al Ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui CNAS.

Schimbări pentru unii dintre pacienţi

Pentru femeile însărcinate beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, medicul de familie eliberează – la prima prezentare – un document prin care se atestă existența sarcinii, astfel încât acestea să poată beneficia ulterior de pachetul de servicii de bază.

Ce se schimbă în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, începând din luna iulie 2019:

Începând cu semestrul II al anului 2019, pentru toate bolile cronice, biletele de trimitere pentru specialitățile clinice și pentru îngrijiri paliative au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice, în scopul creşterii accesului pacienţilor asiguraţilor la servicii medicale clinice, potrivit proiectului de Ordin.

În acest sens în Anexa 8, la articolul 11, după alineatul (2) se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:

 • “(2¹) Începând cu semestrul II al anului 2019, pentru toate bolile cronice, biletele de trimitere pentru specialităţile clinice şi pentru îngrijiri paliative au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice”.

Cum e acum

În prezent, pentru cele mai multe boli cronice şi pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, valabilitatea biletului de trimitere e de 60 de zile.

Esti Companie? Aplica gratuit!

Puteţi adăuga job-urile disponibile în compania dumneavostră pentru a fi vizibile pe site-ul BizBraşov, dacă solicitaţi un cont. Doar aşa veţi putea intra în contact direct cu candidaţii.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*