Social, Stiri Brasov

Cinci firme participă la licitație pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea străzii Narciselor, care ar urma să decongestioneze traficul de pe 13 Decembrie

Ieri a fost data limită pentru depunerea ofertelor în vederea elaborării documentației tehnice pentru studiul de fezabilitate „Modernizare strada Narciselor“. Scopul întocmirii documentației tehnice este acela de a lărgi și moderniza strada Narciselor, fiind vizată prelungirea acesteia până la intersecția cu DJ103, în Sânpetru, cu traversarea variantei de ocolire Brașov, prin realizarea unui pasaj suprateran sau subteran.

,,Este un proiect foarte important pentru descongestionarea traficului de pe strada 13 Decembrie, alături de lărgirea acestei străzi şi realizarea pasajului hobanat de la Sala Sporturilor. După cum arată studiul de trafic pentru lărgirea 13 Decembrie, dar şi după cum se poate constata cu ochiul liber, o parte din blocajul acestei străzi este cauzat de rezidenţii din Sânpetru. Conform analizei Băncii Mondiale, Sânpetru a devenit localitate-dormitor, deoarece foarte mulți dintre cei care s-au mutat în ultimii ani acolo îşi desfăşoară activitatea în Braşov, îşi aduc copiii la grădiniţele şi şcolile din Braşov, și se retrag acasă la sfârșitul zilei. Soluţia alternativă pe care am identificat-o noi pentru accesul acestor cetățeni spre şi dinspre Braşov este modernizarea străzii Narciselor, extinderea ei până la sensul giratoriu de la intrare în Sânpetru şi amenajarea unei treceri peste sau pe sub centura ocolitoare a Braşovului. Pe perioada derulării lucrărilor, tronsonul aflat pe teritoriu comunei Sânpetru este cedat Braşovului, pentru a putea face noi această modernizare. Sper să finalizăm cât mai repede evaluarea ofertelor şi firma care va câştiga să înceapă elaborarea acestei documentaţii, astfel încât, până la sfârşitul anului, să avem toate datele necesare demarării acestui proiect“, a explicat primarul George Scripcaru.

Astfel, strada Narciselor ar urma să fie transformată într-un bulevard cu patru benzi și să facă legătura între drumul județean spre Sânpetru, din zona fostelor sere, cu zona Triaj, respectiv cu ieșire pe lângă sediul RATBV. Reprezentanții Primăriei au lansat anul trecut licitația pentru întocmirea studiului de fezabilitate, însă din cauza unei contestații, procedura va trebui reluată acum.

Valoarea estimată a contractului pentru realizarea Studiului de fezabilitate este de 478.279,60 lei fără TVA, care include și suma de 130.000 de lei pentru realizarea altor studii (cum ar fi studii de coexistență cu anumite obiective din zona traseului străzii Narciselor), obținerea de avize, autorizații, acorduri.

Cele 5 firme care au depus oferte sunt Bomaco SRL București, Beta Cops SRL București, Romasco Concept SRL Bucureşti, ING Proiect Management SRL Târgovişte și Peiesi SRL Iaşi. Va urma o perioadă de evaluare, la finalul căreia va fi anunțat câștigătorul.

Temă de proiectare

Strada care face obiectul temei de proiectare este strada Narciselor din Municipiul Braşov şi prelungirea acesteia până la intersecţia cu DJ 103 cu traversarea printr-un pasaj rutier a variantei de ocolire Braşov, care străbate partea de nord a municipiului făcând legătura între drumurile naţionale DN 11 Braşov-Bacău şi DN 13 Braşov-Sighişoara. Terenurile pe care se va realiza obiectivul de investiţii sunt situate pe teritoriile administrative ale municipiului Braşov şi comunei Sânpetru.

Prin HCL nr.57/21.08.2018, Consiliul Local al Comunei Sampetru, a aprobat trecerea din domeniul public al Com. Sânpetru a imobilului drum de exploatare identificat prin parcela cadastrala DE 590, de 478 în domeniul public al Municipiului Brasov, pe perioada determinată, până la finalizarea obiectivului de investiţii Modernizare str. Narciselor.

Prin HCL NR. 517/22.08.2018, Consiliul Local al Municipiului Brasov a aprobat preluarea din domeniul public al Com. Sânpetru a imobilului drum de exploatare identificat prin parcela cadastrală DE 590, de 478 în domeniul public al Municipiului Brasov, pe perioadă determinată, până la finalizarea obiectivului de investiţii Modernizare str. Narciselor.

Lungimea amplasamentului studiat este de aproximativ 2.830 m, lungime care cuprinde intersectarea cu varianta de ocolire Braşov.

Modernizarea strazii Narciselor va cuprinde:

– Modernizarea platformei drumului, prin dimensionarea sistemului rutier, respectiv a structurii ce urmează a fi proiectată, în baza datelor de trafic rezultate ca urmarea a realizării unui studiu de trafic, luându-se în calcul şi datele de perspectivă pe următorii ani, conform NE033/2004, toate acestea urmând a se realiza prin grija prestatorului; de asemenea, în raport cu intensitatea traficului şi cu funcţiile pe care aceasta urmeaza să le îndeplinească prin soluţia propusă de modernizare, proiectantul va clasifica strada ţinând cont de prevederile Ordinului nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane;

– Realizarea unui trotuar pe o parte a strazii şi a unei piste de biciclişti pe cealaltă parte;

– Realizarea de amenajări peisagistice, spaţii verzi pe ambele părţi ale străzii;

– Realizarea unei intersecţii denivelate în zona de intersecţie cu varianta de ocolire Braşov, ce va fi prevazută cu două benzi de circulaţie pe sens, cu trotuar pe o parte şi pistă de biciclişti pe cealaltă parte; Modul de realizare al intersecţiei denivelate constând într-o variantă supraterană şi o variantă subterană pentru traversarea variantei ocolitoare Braşov se vor propune în cadrul celor două scenarii prin documentaţia în faza studiu de fezabilitate de către proiectant, ca urmare a analizării constrângerilor din zona amplasamentului, a indicatorilor de trafic rezultaţi în baza studiilor şi a estimărilor de cost, urmând ca soluţia finală să fie aprobată de către beneficiar.

– Realizarea colectării şi evacuării apelor pluviale;

– Realizarea unui drum de exploatare pentru riverani. În zona există parcele de teren agricol la care accesul se face de pe traseul studiat. Pentru a se evita desfăşurarea traficului agricol pe ruta sudiată, se solicită prevederea unui drum de exploatare cu următoarele caracteristici: lăţimea părţii carosabile de 5 m, acostamente de câte 50 cm fiecare pe ambele părţi, amenajare strat balast + strat piatră spartă

-Realizarea de accese la proprietatile riveranilor în conformitate cu prevederile legale;

-Realizarea de rampe speciale de acces în zonele de intersecţie, treceri de pietoni pentru facilitarea accesului persoanelor cu deficienţe locomotorii,

-Realizarea de măsuri de siguranţa circulaţiei, atât pentru pietoni, cât şi pentru participanţii la trafic, respectiv prevederea de parapeţi de protecţie, unde este cazul, marcaje orizontale şi verticale, indicatoare de orientare etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-Realizarea iluminatului public stradal, pe toată lungimea străzii, inclusiv pasaj, de către un proiectant de specialitate atestat ANRE pentru astfel de lucrări.

 

Primăria proiectează un nou bulevard, cu patru benzi, care să lege Brașovul de Sânpetru

 

 

 

Esti Companie? Aplica gratuit!

Puteţi adăuga job-urile disponibile în compania dumneavostră pentru a fi vizibile pe site-ul BizBraşov, dacă solicitaţi un cont. Doar aşa veţi putea intra în contact direct cu candidaţii.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*