Locuri de munca, Stiri Brasov

Noi domenii în care se pot angaja zilieri: publicitate, catering și restaurante

Ordonanța de urgență 29/2019 a modificat recent Legea 52/2011 în ceea ce privește exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Astfel, a fost extinsă lista domeniilor în care firmele pot utiliza munca necalificată cu caracter ocazional, dar și durata acesteia. Printre domeniile adăugate se numără organizarea expozițiilor, târgurilor și congreselor, restaurante, baruri, catering pentru evenimente.

Activitățile care pot fi prestate ca muncă necalificată având caracter ocazional sunt în agricultură, vânătoare și servicii anexe, în silvicultură (cu excepția exploatărilor forestiere), în pescuit și acvacultură, în publicitate, în restaurante, în baruri și alte activități de servire a băuturilor. De asemenea, zilierii pot desfășura activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor, de interpretare artistică (spectacole), de catering pentru evenimente, de întreținere pentru peisagistică (plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare).

În plus, acesția se pot ocupa și de activitățile grădinilor zoologice, botanice sau ale rezervațiilor natulare, dar și de creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale. Activitățile de manipulare mărfuri și cele de curățenie și întreținere se prestează însă doar în domeniile de activitate amintite.

În ceea ce privește durata activităților ocazionale, un zilier nu poate presta servicii pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata anului calendaristic. Excepție fac persoanele care desfășoară activități de creștere a animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordonarea universităților acreditate și în domeniul agriculturii sau cel viticol.

În data de 20 decembrie 2019, Inspecția Muncii va înființa registrul electronic de evidență a zilierilor, beneficiarul având obligația de a înfiița, completa și transmite evidența acestora conform metolodoligiei și modelului stabilite prin ordinul ministrului muncii și justiției sociale. De asemenea, el va trebui să înregistreze în ordine cronologică toți zilierii cu care exercită activități cu caracter ocazional și să transmită Registrul electronic de evidență a zilierilor inspectoratului teritorial de muncă, zilnic, înainte de începerea activității de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu beneficiarul.

Remunerația brută primită de zilieri pentru activitatea prestată va fi inclusă în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale datorate bugetului de asigurări sociale de stat în cazul persoanelor care obțin venituri din salarii. Beneficiarul însă trebuie să se ocupe de calculul, reținerea, declararea și plata obligațiilor fiscale pentru veniturile din salariile obținute de către aceștia. Nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă (2,25% din brut) în cazul zilierilor.

Acesta nu are calitatea de asigurat în sistemul de sănătate și în cel pentru accidente de muncă sau boli profesionale. Dacă el dorește însă să își asigure sănătatea, poate depune voluntar declarația unică, dar trebuie să achite obigațiile fiscale până la termenul de 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuția. Beneficiarul va trebui să suporte cheltuielile aferente îngrijirilor medicale necesare, în cazul în care se produce un accident de muncă sau o boală profesională.

Esti Companie? Aplica gratuit!

Puteţi adăuga job-urile disponibile în compania dumneavostră pentru a fi vizibile pe site-ul BizBraşov, dacă solicitaţi un cont. Doar aşa veţi putea intra în contact direct cu candidaţii.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*