Social, Stiri Brasov

Aleșii vor să interzică părinților să pună copiilor la naștere mai mult de 3 prenume. Actele de stare civilă vor fi modificate printr-un nou proiect de lege

Un nou proiect de lege prevede ca certificatele de căsătorie plastifiate să fie considerate nule, iar părinții să nu mai poata da copiilor mai mult de trei prenume. De asemenea, el introduce noi termene și proceduri privind înregistrarea nașterilor, declararea deceselor, schimbării numelor sau utilizării alfabetului latin extins în transcrierea actelor de stare civilă.

Legislația actuală prevede ca actele de naștere, de căsătorie și de deces să se întocmească în registre de stare civilă, în două exemplare, ambele originale, și să se completeze manual, cu cearneală specială de culoare neagră. Legea actuală menționează doar întocmirea în format electronic al celui de-al doilea exemplar „de la data asigurării infrastructurii informatice necesare”.

 

Actele civile vor fi în format digital

Noul proiect de lege stabilește ca „Exemplarul I al actelor de stare civilă întocmite la misiunile diplomatice și oficiale consulare de carieră ale României pot fi completate și în sistem informatic”.  În plus, de la data asigurării infrastructurii informatice necesare, la nivel național, exemplarul I al actelor de stare civilă se completează informatic și se păstrează în registre de stare civilă pe suport de hârtie.

Exemplarul II se întocmește doar în format electronic, atât de către ofițerii de stare divilă din țară, cât și de cei de la misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României. În acesta se înscriu mențiunile ulterioare de către ofițerul de stare civilă emitent și se transmit informatic la primăria care are în păstrare registrele de stare civilă ale exemplarului I, pentru a fi operate ca acte.

De asemenea, modificările intervenite în statutul civil al unei persoane se vor transmite informatic serviciului public comunitar locat de evidență a persoanelor sau, după caz, primăriei unității administrativ-teritoriale care au intocmit exemplarul I al actului de naștere, de căsătorie sau de deces al persoanei la care se referă această modificare, în vederea înscrierii mențiunilor corespunzătoare.

Autoritățile vor implementa Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (S.I.I.E.A.S.C.), în acest scop, dar proiectul de lege nu stabilește când anume va putea acesta deveni funcțional la nivel național.

 

Certificatele plastifiate vor fi declarate nule

Întocmirea actelor de stare civilă, precum și înscrierea mențiunilor se fac în limbra română, folosindu-se alfabetul latin extins, conform proiectului. Termenul „extins” a fost introdus în proiectul de lege cu scopul reglementării posibilității utilizării tuturor caracterelor folosite în statele cu alfabet latin și eliminării dificultăților la întocmirea actelor de stare civilă în baza actelor înregistrate de autoritățile străine.

Proiectul de lege prevede că „Se interzice modificarea sau completarea fără drept ori plastifierea certificatelor de stare civlilă. Certificatele de stare civilă plastifiate ori modificate sau completate fără drept sunt nule”. Actele plastifiate sunt refuzate și astăzi, însă fără a exista o bază legală care să le declare și nule, cum va exista de acum înainte. Nu se detaliază însă, în proiectul de lege, procedura de constatare a nulității actelor respective.

Conform proiectului, nulitatea va fi constatată de către ofițerii de stare civilă, funcționarii din cadrul Direcției pentru Evideța Persanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD), care va fi înființată în Ministerul Afacerilor Interne sau de către funcționarii din cadrul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor.

În schimb, proiectul permite ca o căsătorie să poată fi încheiată de către ofițerul de stare civilă al sediului misiunii diplomatice sau oficiul consular de carieră al României în a cărei rază de competență teritorială își are domiciliul ori rezidența unul dintre viitorii soți, cetățean român. Dacă statele de acreditare nu recunosc aceste căsătorii, sefii misiunilor diplomatice ai oficiilor consulare de carieră ale României nu le vor putea încheia.

 

Limitarea la 3 prenume și termene noi privind înregistrarea nașterii

Cu aprobarea primarului, înregistrarea nașterii va fi în termenul cuprins după a 30-a zi de la naștere până la vârsta de 1 an, avizul conform al serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor fiind obligatoriu, numai după trecerea unui an de la data nașterii. În plus, potrivit proiectului, „Prenumele declarat la data înregistrării nașterii nu poate fi format din mai mult de trei cuvinte”.

Această măsură este necesară, deoarece autoritățile arată că „la completarea olografă a actului/certificatului de stare civilă, rubricile pre-tipărite din cuprinsul acestora fiind depășite, decomentele în sine sunt ilizibile”. Dacă părinții solicit mai mult de trei prenume, aceștia trebuie să se pună accord prin declarație scrisă asupra lor.

 

Termenul de declarare a decesului va fi de cel mult 3 zile

În prezent, legea prevede că „Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei. În acest termen se cuprind atât ziua în care s-a produs decesul, cât și ziua în care se face declarația”. Proiectul de lege elimină referința cu privire la includerea primei și ultimei zile de la deces, astfel că termenul de declarare a decesului va putea fi pus în practică la cel mult 3 zile.

În plus, conform noilor norme, termenul de emitere a dispoziției de admitere sau de respingere a cercetării de schimbare a numelui va fi redus de la 60 de zile la 30.

Pentru ca acest proiect să intre în vigoare, el trebuie aprobat de govern și adoptat de Parlament, iar mai apoi trimis la promulgare președintelui Iohannis. Toate modificările de legistație propuse pot fi consultate pe profit.ro.

Esti Companie? Aplica gratuit!

Puteţi adăuga job-urile disponibile în compania dumneavostră pentru a fi vizibile pe site-ul BizBraşov, dacă solicitaţi un cont. Doar aşa veţi putea intra în contact direct cu candidaţii.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*