Imobiliare, Stiri Brasov

Noile reglementări tehnice și juridice după care se va construi la poalele Tâmpei, adoptate de către Consiliul Local

În ultima ședință de Consiliu Local, aleșii Brașovului au adoptat un set de reguli care ce se vor aplica pentru cei care inițiază noi proiecte imobiliare în Brașov, astfel ca să fie evitate o serie de „disfuncționalitățile” cu care s-au confruntat brașovenii până acum.

Astfel, cei care vor întocmi planuri urbanistice zonale vor trebui să țină cont în documentațiile de urbanism de o serie de reglementări juridice şi tehnice cu privire la infrastructura stradală. După cum a precizat primarul George Scripcaru, regulile a au fost emise după ce în prealabil au avut loc o serie de discuții cu dezvoltatorii imobiliari, astfel că au fost incluse și propuneri ale acestora.

În conformitate cu noile prevederi, autorizația de construire va fi emisă numai dacă noile construcții vor acces la drumuri publice, astfel că dezvoltatorii vor trebui să clarifice situația juridică a străzilor până „la poartă”. De asemenea, la toate lucrările de execuţie de reţele de utilităţi, dezvoltatorii vor fi obligați să permită accesul reprezentantului Primăriei Municipiului Braşov şi al deţinătorilor de reţele de utilităţi pe teren, astfel încât acestea să fie executate în conformitate cu normativele.

Totodată, documentaţiile de urbanism prezentate de dezvoltatori vor trebui să prevadă în detaliu suprafeţele de teren necesare pentru amenajările specifice infrastructurii de transport public în comun, trotuare, refugii; pentru realizarea parcărilor, inclusive a celor longitudinale, zonele necesare pentru realizarea de platforme cu pubele de gunoi îngropate care să permită colectarea selectivă şi pentru accesul la acestea, dar și locurile unde vor fi amplasați hidranții, în conformitate cu dispoziţiile legale imperative ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. Totodată, tot pe planșele PUZ vor fi trasate din start și suprafețele necesare pentru amenajările specifice infrastructurii de iluminat public, dar și suprafețele rezervate pentru amenajarea de unități școlare.

După ce hotărârea va primi avizul de legalitate din partea Prefecturii, prevederile acesteia vor deveni obligatorii pentru dezvoltatorii imobiliari.

Vă prezentăm în continuare detaliat condiţiile impuse pentru întocmirea Planurilor Urbanistice Zonale, în conformitate cu hotărârrea de Consiliu Local adoptată săptămâna trecută:

Articolul 1.

 • Autorizarea executării construcţiilor indiferent de destinatia acestora este permisă numai dacă exista posibilităţi de acces la strazile / drumurile publice.
 • Autorizarea executării construcţiilor indiferent de destinatia acestora este permisă numai dacă se asigura accese pietonale, potrivit importantei şi destinaţiei construcţiei.
 • Indiferent de regimul juridic al terenurilor prevederile alin. (1) si alin. (2) se vor respecta in mod obligatoriu.

Articolul 2. Terenurile reglementate in documentatiile de urbanism cu destinatia de strazi vor respecta urmatoarele prevederi:

 • Terenurile aferente strazilor se vor dezmembra si/sau alipi, dupa caz, vor fi inscrise si intabulate în cartea funciara cu destinatia de strazi/drumuri.
 • Pentru strazile/drumurile avand regim juridic privat al persoanelor fizice sau juririce se vor inscrie in carte funciara cu urmatoarele servituti: servitute de trecere cu piciorul; servitute de trecere cu mijloace de transport; servitute pentru retele edilitare subterane sau supraterane, dupa caz.

Articolul 3. Terenurile reglementate in documentatiile de urbanism cu destinatia de strazi care urmeaza sa fie trecute in domeniul public al Municipiului Brasov vor respecta urmatoarele conditii:

 • Terenurile aferente strazilor vor fi inscrise si intabulate în cartea funciara cu destinatia de strazi.
 • Proprietarii de terenuri, în condiţiile alin. 1, vor obtine autorizatie de construire a strazilor aferente.
 • Strazile vor fi construite, de către investitori, cu respectarea autorizatiilor de construire emise de Primaria Municipiului Brasov.
 • Străzile, la nivel de îmbrăcăminte semipermanentă şi organizarea de şantier aferente investiţiei, vor fi realizate înainte de începerea lucrărilor de construire a clădirilor din zonă.
 • La lucrările de construire a străzilor, inclusiv, la fazele determinante, va participa şi un reprezentant din cadrul compartimentului de profil al Primăriei Municipiului Braşov.
 • Strazile realizate, conform art. 3 alin. (3), vor fi preluate in domeniul public al Municipiului Brasov, în condiţiile legale în vigoare.
 • Documentaţiile pentru obţinerea autorizaţiei de construire, inclusiv Proiectul tehnic şi cartea tehnică, vor fi puse la dispoziţia Primăriei Municipiului Braşov, cu titlu gratuit, de către investitor.

Articolul 4. (1) Drumurile/străzile se realizează, conform categoriilor prevăzute în documentaţiile de urbanism aprobate în consiliul local.

(2)Documentaţiile de urbanism să prevadă în detaliu, suprafeţele de teren, cu următoarele funcţiuni :

 1. pentru amenajările specifice infrastructurii de transport public în comun, trotuare, refugii de călători/alveole aferente staţiilor RATBV, după caz;
 2. necesare realizării parcărilor, inclusive a celor longitudinale, în funcţie de necesităţile existente şi pistelor pentru biciclete;
 3. pentru separarea fluxurilor de trafic şi pentru spaţiile verzi şi plantarea de pomi;
 4. necesare pentru realizarea de platforme cu pubele de gunoi îngropate care să permită colectarea selectivă şi pentru accesul la acestea;
 5. conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu dizabilităţi;
 6. cu destinaţia de cale de acces, de evacuare şi de intervenţie, inclusiv, pentru amplasarea de hidranţi, în conformitate cu dispoziţiile legale imperative ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă;
 7. pentru amenajări specifice infrastructurii de iluminat public;
 8. pentru amenajări privind activitatea educaţională – creşe, grădiniţe, şcoli; pentru funcţiuni medicale – dispensare, policlinici, etc.; precum şi, pentru funcţiuni administrative de interes local, după caz;
 9. pentru alte amenajări aferente străzilor.

Articolul 5. Pentru documentaţiile de urbanism aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de consiliul local, certificatele de atestare a edificării/extinderii clădirilor, vor avea la baza emiterii inclusiv, recepţia drumurilor/străzilor pe care se face accesul la amplasament, conform documentaţiei de urbanism aprobate.

Articolul 6. (1) Se reglementează infrastructura pentru utilităţile publice, în condiţiile legale în vigoare în domeniul de specialitate, inclusiv, contorizarea individuală a acestora.

               (2)La toate lucrările de execuţie de reţele de utilităţi se va permite accesul reprezentantului Primăriei Municipiului Braşov, şi, respectiv, a deţinătorilor de reţele de utilităţi.

Articolul 7. (1) Municipiul Braşov prin Primar are calitate de autoritate publică unică responsabilă pentru dezvoltarea armonioasă a teritoriului.

(2) În această calitate poate solicita cu titlu gratuit operatorilor economici sau instituţiilor ce deţin imobile, instalaţii sau echipamente de interes public ori dacă prestează un serviciu public, iar aceştia sunt obigaţi să răspundă în termen de 15 zile de la solicitare cu informaţiile necesare privitoare la acţiunile de planificare a dezvoltării teritoriului Municipiului Braşov.

Esti Companie? Aplica gratuit!

Puteţi adăuga job-urile disponibile în compania dumneavostră pentru a fi vizibile pe site-ul BizBraşov, dacă solicitaţi un cont. Doar aşa veţi putea intra în contact direct cu candidaţii.

2 Comentarii

 1. Pingback: Primăria se duce cu factura pentru curățarea Șcheiului de pietriș la American Dream și cere o nouă anchetă din partea Gărzii de Mediu și a Inspectoratului în Construcții - Biz Brasov

 2. Pingback: Primul cartier cu terase și parcări verzi, pe strada Hărmanului. Strada ar urma să fie lărgită și să fie amenajate și două noi giratorii - Biz Brasov

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*