Social, Stiri Brasov

Noi reguli pentru „libera trecere” a mașinilor de mare tonaj pe străzile Brașovului

Actualul regulament privind eliberarea și folosirea permiselor de liberă trecere în municipiul Brașov a fost elaborat în anul 2005, iar în ultimii ani s-au schimbat mai multe lucruri în ceea ce privește circulația în municipiu, atât în ceea ce privește traficul, cât și în ceea ce privește utilajele de mare tonaj folosite pe șantiere. Astfel, reprezentanții Primăriei Brașov vor să aducă unele modificări acestui regulament, iar brașovenii au acum ocazia să vină cu propuneri de reglementare, care să fie în interesul comunității. „În ultimii ani, s-a mărit substanţial numărul permiselor LT zilnice solicitate pentru mijloacele de transport şi utilajele necesare executării lucrărilor de construcţii . In cele mai multe cazuri   aceste mijloace de transport au mase maxime autorizate peste limitele aprobate prin Regulament ceea ce impune aprobare în Comisia de Circulatie constituită în cadrul Primăriei Municipiului Braşov sau de directorul Direcţiei Tehnice fapt care întârzie sau amână eliberarea acestor permise cu repercursiuni negative atât pentru desfăşurarea lucrărilor în sine cât şi ca atitudine asupra reprezentanţilor municipalităţii care sunt învinovăţiţi de nerezolvarea în termen a solicitărilor”, se precizează în expunerea de motive care stă la baza modificării acestui regulament.

Ținând cont că scopul acestui regulament este de a proteja anumite zone de traficul greu, dar și de a reduce poluare, până în data de 3 aprilie, brașovenii pot face diverse propuneri cu privire la regulile de eliberare a acestor permise, inclusiv impunerea de restricții în anumite zone sau programul în care să se permită tranzitarea anumitor străzi de către mașinile de mare tonaj. Propunerile pot fi transmise edililor la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (program Luni-Vineri, 8.00-12.30 şi 13.30-16.00), Biroul Informaţii Publice şi Mass-Media sau pe e-mail infopublice@brasovcity.ro.

Conform propunerii de regulament, în funcție de zonă, permisele LT se eliberează doar pentru anumite categorii de tonaj, astfel:

Zona centrală:

           – str.Republicii, M.Weiss, Sf. Ioan, M. Sadoveanu, Diaconu Coresi, Postăvarului, Politehnicii, Piaţa Sfatului, P-ţa Enescu.

În această zonă , pentru acces şi aprovizionarea societăţilor comerciale şi pentru transportul de valori băneşti la unităţile bancare, se vor elibera permise de liberă trecere pentru autovehicule cu masa maxim autorizată până la 3,5 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local ,prin Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 Zona istorică:

  1. Străzile de acces dinspre b-dul Eroilor spre cartierul Schei şi străzile din cartierul Schei şi Prundul Braşovului.
  2. Zona delimitată de str.N.Iorga, I.Maniu, Al.I. Cuza, Bisericii Române şi Lungă.

În această zonă se pot elibera permise de liberă trecere pe perioadă determinată (o zi până la o lună) şi pentru autovehicule având masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 şi 16 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local, prin Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Pentru celelalte străzi din municipiu pe care sunt prevăzute interdicţii de circulaţie (acces interzis, limitare de tonaj), se vor elibera permise de libera trecere pentru autovehicule cu masa maximă autorizată pana la 42 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local prin Anexa 2 la prezenta hotarare.

Pentru drumul Braşov – Poiana Braşov şi străzile din Poiana Braşov se vor elibera permise de liberă trecere pe perioadă determinată (între o zi şi o lună) pentru autovehiculele cu masa totală autorizata până la 26 tone (inclusiv), care transportă materiale conform orarului aprobat de Consiliul Local prin Anexa 2. Exceptie fac mijloacele de transport în comun şi autocarele.

Esti Companie? Aplica gratuit!

Puteţi adăuga job-urile disponibile în compania dumneavostră pentru a fi vizibile pe site-ul BizBraşov, dacă solicitaţi un cont. Doar aşa veţi putea intra în contact direct cu candidaţii.