Stiri Brasov

Clădirile degradate din zona centrală vor putea fi reparate cu cofinanțare de la Primărie. Locatarii care nu vor să își plătească partea vor plăti taxă de calitate arhitectural-ambientală

Primăria Brașov vrea să demareze în acest an un studiu de evaluare a clădirilor din municipiu, care ar urma să fie realizat etapizat, pentru a inventaria starea acestora, dar și cine le deține. Realizarea acestui studiu vine în contextul în care prevederile legislației privind calitatea arhitectural-ambientală a clădirilor (Legea 153/2011 actualizată anul trecut) dau posibilitatea autorităților locale să îi oblige pe locatari să își renoveze clădirile, iar dacă aceștia nu au posibilitatea, lucrările să fie derulate de către primării, iar în cazul unde proprietarii nu vor să plătească, primăriile să își recupereze banii chiar prin executare silită sau prin impunerea unor taxe speciale.

Totul începe cu un inventar al clădirilor

„În proiectul de buget pe anul 2017, Direcția Arhitect Șef a prevăzut fonduri pentru realizarea unui studiu în vederea inventarierii clădirilor. După aprobarea bugetului, se va demara procedura de achiziție a serviciilor de realizare a acestui studiu. După realizarea inventarului pentru zona/cartierul respectiv, în funcție de solicitări și de prioritățile stabilite de Comisia de Arhitectură și Urbanism se va trece la etapa a doua, de analiza a posibilității de finanțare a lucrărilor de la bugetul local, fie prin recuperarea ulterioară a sumelor investite, fie prin acordarea de granturi, în condițiile legii”, a explicat viceprimarul Brașovului, Barabas Laszlo.

În conformitate cu articolul 8 al actului normativ, pentru început, vor fi stabilite zonele de acţiune prioritară, după care se vor aprobarea regulamentelor de intervenţie, precum și termenele specifice pentru îndeplinirea măsurilor de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. După ce vor fi parcurse aceste etape, primarul va transmite notificările către proprietarii imobilelor cu probleme, iar aceștia vor trebui să facă demersurile pentru reabilitarea clădirii (obținerea autorizațiilor și avizelor, elaborarea proiectului, efectuarea lucrărilor). În lege se precizează de asemenea că „finanţarea proiectării şi executării lucrărilor de intervenţie se asigură, pe cheltuiala proprie, de către deţinătorii clădirilor”, dar sunt prevăzute și excepții.

Cofinanțare de 50% pentru clădirile istorice

 În cazul clădirilor monument istoric, care sunt de fapt cea mai mare problemă în zona centrală a Brașovului, sau în cazul clădirilor amplasate în ansambluri şi situri clasate ca monument istoric, în zonele de protecţie a monumentelor istorice, la clădiri protejate datorită valorii lor culturale prin planuri urbanistice generale, la clădirile din zonele construite protejate sau din centrele istorice ale localităţilor, precum şi din staţiunile/localităţile/zonele turistice, balneare, climatice şi/sau balneoclimatice, legea dă posibilitatea primăriilor să cofinanțeze de la bugetul local lucrările în proporție de 50%. Cealaltă jumătate urmează să fie asigurată de din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite. În cazul în care locatarii nu își plătesc partea până la recepţia la terminarea lucrărilor, recuperarea sumelor rămase se realizează prin stabilirea, prin hotărâre a autorităţilor deliberative, a unei taxe pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.

Primăria le va repara fațada casei celor care au venituri modeste

Totodată, Legea privind calitatea arhitectural-ambientală a clădirilor dă posibilitatea primăriilor să preia cotă parte din lucrări calculată pentru proprietari (în cazul celor care stau în case sau blocuri cu mai multe apartamente) sau costul integral al lucrării (pentru imobilele în care există un singur proprietari) dacă deținătorii spațiilor se află în imposibilitatea de a asigura sumele pentru lucrări. Pentru a beneficia de această facilitate, proprietarii trebuie să depună la primărie o cerere în acest sens, iar preluarea cheltuielilor de către autoritățile locale vor fi considerate forme de protecție socială. Eligibile pentru această formă de protecție socială sunt persoanele care fac dovada că realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie.

Nu vrei să îți repari casa, riști executarea

Nu în ultimul rând, Primăriile pot prelua și lucrările de intervenţie pentru care s-au transmis notificări, dar proprietarii nu au început intervențiile, proiectele deja începute, dar și lucrările pe care deţinătorii notificaţi refuză să le execute. În aceste situații, legea îi oferă primarului posibilitatea de a  solicita consiliului local aprobarea executării de către autoritatea administraţiei publice locale a intervenţiei, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi, cu condiţia constituirii dreptului de creanţă şi a recuperării sumelor de la proprietarii notificați, până la data recepţiei finale.

 

 

Esti Companie? Aplica gratuit!

Puteţi adăuga job-urile disponibile în compania dumneavostră pentru a fi vizibile pe site-ul BizBraşov, dacă solicitaţi un cont. Doar aşa veţi putea intra în contact direct cu candidaţii.